Bureau Submenu Home  /  Bureau  /  Hilco Hiemstra

 

Hilco Hiemstra

Hilco heeft zich na zijn studie als bouwkundig ingenieur in verregaande mate gespecialiseerd in Fire Safety Engineering. Zo heeft hij de studie Fire Safety engineer aan de Hanze hogeschool Groningen met succes doorlopen, met als eindonderzoek de bruikbaarheid van NFPA 550 als tool bij het ontwerpen van gelijkwaardige oplossingen. Hij is afgestudeerd aan de International Master of Sience in Fire Safety Engineering (een samenwerking is van de universiteiten Gent (Belgie), Lund (Zweden) en Edinburgh (Schotland). In opdracht van Lund Univeristy heeft Hilco onderzoek verricht naar de effecten van brand in hedendaagse erergiezuinige woningen ten opzichte van traditionele woningen.

Hilco heeft gedurende 3 jaar als adviseur bouwkundige brandveiligheid gewerkt bij Oranjewoud / Save. Hij heeft in die periode ervaring opgedaan met onder andere brandveiligheidscans, verscherp toezicht, beheersbaarheid van brand, brandoverslagberekeningen en het opstellen van uitganspuntdocumenten voor brandveiligheidsvraagstukken.

Vanaf 2016 is Hilco werkzaam bij Vector brandveiligheid als adviseur brandveiligheid, waar hij zich onder andere concentreert op het ontwerpen van brandveiligheidsconcepten voor complex gebouwontwrepen en uitwerken van gelijkwaardige oplossingen.