Nieuws Submenu Home  /  Nieuws  /  NEN 6093:2022 gepubliceerd
22 juni 2022

NEN 6093:2022 gepubliceerd

NEN 6093 ‘Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ en NPR 6095-1 ‘Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ zijn samen in de nieuwe ontwerpnorm NEN 6093 geïntegreerd.

De titel van de norm is aangepast naar ‘Brandveiligheid van gebouwen – Rook- en warmteafvoersystemen – Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen. De norm maakt het mogelijk om RWA installaties breder toe te passen. Met name de wettelijk vereiste certificeerbaarheid can RWA installaties was de afgelopen jaren een groot struikelblok. De mogelijkheden daarvoor zijn met de nieuwe publicatie vergroot.

De belangrijkste veranderingen in deze norm zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond.
  • Montage en Installatievoorschriften uit NPR 6095-1 zijn geïntegreerd in deze norm
  • NEN 6093 bevat nu een bepalingsmethode vom de warmtestraling vanuit een hete rooklaag te bepalen. D Dat is belangrijk om aantoonbaar te maken dat vluchten onder ene rooklaag mogelijk is..