Home

Cursussen en workshops

Wij verzorgen incompany workshops en korte praktische cursussen. Gebouwontwerpers krijgen handvatten mee waarmee zij concrete vragen kunnen oplossen en de kwaliteit van hun werk verbeteren. Daarnaast verzorgen we als vaste leverancier diverse specialistische modules voor derden.

Beheersbaarheid van brand NEN 6060

Vector heeft speciaal voor gebouwontwerpers een korte workshop BvB NEN 6060 ontwikkeld. De cursus heeft tot doel om architecten en ontwerpers vertrouwd te maken met de gewijzigde regels zodat beter op de gevolgen van NEN 6060 op het gebouwontwerp ingespeeld kan worden. De workshop wordt enkele malen per jaar georganiseerd middels open inschrijving, maar kan indien gewenst ook incompany worden verzorgd. De cursus bestaat uit een tweetal modules.

Bbl en brandveiligheid

Vector verzorgt voor gebouwontwerpers een workshop bouwbesluit en brandveiligheid. In deze cursus wordt ingezoomd op de diverse aspecten van brandveiligheid uit het Bbl en heeft tot doel om architecten en ontwerpers vertrouwd te maken met de voorschriften zodat beter op de gevolgen op het gebouwontwerp ingespeeld kan worden. De workshop wordt enkele malen per jaar georganiseerd middels open inschrijving, maar kan indien gewenst ook incompany worden verzorgd.

Rekenen aan brandveiligheid

Vector verzorgt voor gebouwontwerpers een workshop rekenen aan brand. De cursus heeft tot doel om architecten en ontwerpers handvatten te geven om zelfstandig vuurlastberekeningen, loopafstand, brandoverslag berekeningen en opvangapaciteit te kunnen bepalen. De workshop wordt enkele malen per jaar georganiseerd middels open inschrijving, maar kan indien gewenst ook incompany worden verzorgd.

Gebouwbeheer en brandveiligheid

Vector heeft speciaal voor gebouwbeheerders een korte workshop beheer en brandveiligheid opgezet. De cursus heeft tot doel om gebouwbeheerders en facilitair managers vertrouwd te maken met de gewijzigde wetgeving op het gebied van gebruik van gebouwen, zodat beter op de gevolgen van overdracht en verhuizing kan worden ingespeeld. De workshop gaat bovendien in op het beheer van brandbeveiligingsinstallaties zoals brandmeld, sprinkler en RWA installaties.

Brandoverslag NEN 6068

Vector verzorgt voor gebouwontwerpers een workshop brandoverslag en branddoorslag volgen NEN 6068. De cursus heeft tot doel om toetsers en ontwerpers handvatten te geven om zelfstandig, brandoverslag berekeningen te kunnen maken en toetsen. De workshop wordt enkele malen per jaar georganiseerd middels open inschrijving, maar kan indien gewenst ook incompany worden verzorgd.

Workshop brandmeldinstallaties

Brandveiligheidsinstallaties en certificering. Cursus voor gebruikers en beheerders in de wereld van inspecties en certificaten.