Expertise Submenu

Brandveiligheidscan (NEN 6059)

Home  /  Expertise  /  Brandveiligheidscan

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving bij de gebouweigenaar neer. Natuurlijk neemt u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers en bezoekers. U wil niet wachten op een calamiteit, maar mist vooral handvatten om invulling te geven aan uw zorgplicht. Vector levert u de tools: de brandveiligheidsscan.

Nulmeting en periodieke controle

De brandscan is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode gebasseerd op de uitgangspunten van zoals die gebruik werden in de voorlmalige (buiten gebruik gestelde) NEN 6059. Gebouw, constructie, installaties en organisatie worden integraal gecontroleerd op gebreken. Een controle op ca. 150-200 punten. Overzichtelijk gepresenteerd met als resultaat een rapportcijfer en een overzicht met verbeterpunten. Een effectieve methode om snel de controle terug te krijgen. De brandscan start met een nulmeting. Een initieel onderzoek en daarna een periodieke controle op wijzigingen. En natuurlijk helpen wij met het opzetten van uw brandveiligheidsbeleid. Het rapportcijfer krijgt echt een functie als u de brandscan periodiek uit laat voeren. U ziet concreet wat het ingezette beleid u oplevert.

 • analyse status brandveiligheid
 • verbetering bouwkundige, installatie- en organisatorisch brandveiligheid
 • borging van brandveiligheidsbeleid en opzetten stuurmodel
 • opstellen ontruimingsplan
 • periodieke controlesystematiek

En het budget?

U kiest delen uit het pakket die voor u en uw organisatie van belang zijn of die bij uw budget passen. Wij bieden een tweetal scans aan:

 1. Quickscan brandveiligheid
  Een compacte brandscan waarmee een goede indruk ontstaat van knelpunten en potentiële veiligheidsrisico's.
 2. Volledige brandveiligheidscan
  Een integrale controle van alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Een brandveiligheidsscan geeft concrete handvaten en een stappenplan om te komen tot een brandveilig gebouw.

Draai het om: gebruik de brandscan als verkoopargument

Zou het niet mooi zijn als de investering in een brandveiligheidsscan u daadwerkelijk meer klanten of een meer tevreden klant zou opleveren. Dat kan, met de brandveiligheidsscan in handen kunt u aantoonbaar maken dat u actief beleid voert voor een veilige omgeving voor uw klanten, hun kinderen, uw gasten of bezoekers. En zeg nu zelf: als u een keuze moet maken tussen twee potentiële dienstverleners en de prijs is gelijk, is de keuze dan niet snel gemaakt als u hoort wie zijn zaakjes goed op orde heeft?

We hebben de beschikking over een oud pand, waarvan wij wisten dat er echt wel een aantal zaken voor verbetering in aanmerking kwamen. We vonden dat de veiligheid verbeterd moesten worden, maar misten handvaten om daar invulling aan te geven. Ook de gemeente had wensen en de regelgeving bleek complex. Daarom zochten wij naar een onafhankelijke partij die een volledige brandveiligheidsscan kon uitvoeren. In Vector vonden we de onafhankelijke partij die daar invulling aan kon geven.
De heer C. van Oosterhout, Werkplaats Oost

Diensten die u mogelijk ook interesseren

Ontruimingsplan
Ontruimingsplan

Ontruimingsplannen die voldoen aan de laatste eisen, maar vooral op uw wensen afgestemd. Immers het zijn uw mensen die er mee gaan werken.

Certificering installaties
Certificering installaties

Ondersteuning bij het certificeren van uw brandveiligheidsinstallaties.Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs