Expertise Submenu

Onderzoek en gelijkwaardigheid

Home  /  Expertise  /  Onderzoek en gelijkwaardigheid

Als de bouwvoorschriften geen pasklare oplossingen bieden kan het wenselijk zijn om de deskundigheid van een brandveiligheidsadviseur in te zetten. De standaard bouwregels aan de kant en voorzieningen bepalen op basis van fire engineering. Wij gaan in dialoog met het bevoegd gezag, bieden gelijkwaardige oplossingen. Brandpreventie daar zijn wij sterk in. U bereikt maximale vrijheid en bespaart kosten.

Gelijkwaardige oplossingen

In specifieke situaties helpt Vector om in dialoog met de vergunningsverlener te zoeken naar oplossingen voor het brand­veiligheidsvraagstuk. Zeker als de bouwvoorschriften geen pasklare oplossingen bieden kan het wenselijk zijn om de deskundigheid van een ervaren adviseur in te zetten. De wet biedt ruimte voor nieuwe brandveilige oplossingen en ideeën, er is ruimte voor innovatie, zodat nieuwe wegen en paden betreden kunnen worden. Gelijkwaardige oplossingen daar zijn wij sterk in. Zo wordt maximale vrijheid bereikt en worden kosten bespaard. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • ontwikkelen van een beveiligingsstrategie voor loopstanden
  • ontwikkelen van een beveiligingsstrategie voor brandcompartimenten
  • samenvallende vluchtroutes met beperkte bouwkundige mogelijkheden
  • ontwikkelen van een beveiligingsstrategie voor grote parkeergarages onder hoge gebouwen
  • ontwikkelen van ontruimingsscenario's voor bijeenkomst van grote aantallen personen in kleine ruimten
  • alternatieve beveiligingsstrategie voor draagconstructie waarop een brandwerendheid tegen bezwijken rust
  • altervatieve beveiligingsstrategieen voor compartimenten met slaapfuncties

Fire engineering, rookverspreiding en simulaties

Vector onderzoekt de verspreiding van rook in complexe gebouwen zodat, aan de hand van het gewenste gebruik, de benodigde vluchttijd en veilige vluchtroutes ontworpen kunnen worden. De verspreiding van rook in een gebouw is tegenwoordig vrij nauwkeurig in beeld te brengen. Wij maken daarbij gebruik van voorschriften, bestaande studieresultaten en simulatie modellen, waaronder CFAST, Ozone, Vultijdenmodel en CFD's computational fluid dynamics.

Waarom rookverspreidingsberekeningen maken?

Oplossingen op basis van risico gestuurde brandscenario's
Andere uitgangspunten, andere oplossingen
Optimaliseren van vluchtroutes
Besparen op de bouwkosten

Gerelateerde projecten

RWA en vluchten

Met behulp van rook- en warmteafvoersystemen kunnen vluchtroutes gedurende langere tijd rookvrij worden gehouden. Wij doen leverancier onafhankelijk onderzoek. Wij leveren niet alleen PvE en ontwerp, maar helpen bij aanbesteding, leverancierselectie, gunning en certificering. Dat levert grote voordelen op:

Voorkomt onnodig toepassen van RWA voorzieningen, besparen waar het kan
Meer aandacht voor belangrijke kwaliteitsaspecten
De zekerheid van een goed ontwerp. Niet te veel betalen.
U krijgt de gewenste kwaliteit

Gerelateerde projecten
Meer over RWA installaties

Due diligence-onderzoek

Een due diligence-onderzoek zorgt voor een grondige analyse van het vastgoed op technisch, juridisch, fiscaal en commercieel vlak. Bij vastgoedtransacties, zowel aan- als verkoop, is een grondige due diligence onmisbaar. Brandveilig­heid is veelal een onderbelicht onderdeel van het aankoopproces of beperkt zich soms slechts tot een controle op de aanwezigheid van ver­gunningen, terwijl de bestaande voorzieningen voor brand­veilig­heid van grote invloed kunnen zijn op het mogelijk gebruik van een pand en bovendien in de praktijk nog al eens afwijkingen vertonen.

Vector levert technische ondersteuning bij een aan of verkoopproces op het aspect brand­veilig­heid.

Controleren van de staat van brand­veilig­heid van het pand,
Herstelkosten in beeld
Risico’s en kansen in beeld gebracht.

Zodoende houdt u de regie over de onderhandelingen. Dit voorkomt verrassingen achteraf.

Meer over due diligence en brandveiligheid


Diensten die u mogelijk ook interesant vindt

Beheersbaarheid van brand
Beheersbaarheid van brand

Met een onderzoek beheersbaarheid van brand, methode NEN 6060, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Brandoverslag berekening
Brandoverslag berekening

Met een goede analyse van het gebouw­ontwerp en brand­overslagberekeningen weet u snel welke maatregelen moeten worden getroffen.

Fire engeneering
Fire engeneering

Brandpreventieve maatregelen op basis van risico gestuurde bandscenario's. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van diverse simulatieprogramma's, waaronder

Capaciteit van vluchtroutes
Capaciteit van vluchtroutes

Vector doet onderzoek naar het vlucht­veiligheid van mensen. Met een goede analyse van de beschikbare doorgangen, trappenhuizen en vluchtroutes weet u sn

RWA installaties
RWA installaties

Met behulp van Rook en warmte afvoer systemen kunnen vluchtroutes rookvrij gehouden worden. Vector helpt met leverancier onafhankelijk onderzoek en ontwerp.Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs