Cursussen Submenu Home  /  Cursussen  /  Workshop BvB NEN 6060

Workshop beheersbaarheid van brand NEN 6060

De cursus heeft tot doel om ontwerpers en toetsers vertrouwd te maken met de gewijzigde regels zodat beter op de gevolgen van de methode BvB op het gebouwontwerp ingespeeld kan worden. De cursus bestaat uit een tweetal modules.

Kennismakingsworkshop BvB NEN 6060

De workshop richt zich op de uitgangspunten en systematiek van de methode BvB NEN 6060 en geeft inzicht op de toepassing van de methode. De cursus wordt bij open inschrijving verzorgd, maar kan op aanvraag tevens in company worden verzorgd.

Docent Marcel Veenboer
Aantal deelnemers Minimaal 4 tot maximaal 12
Kosten € 500,-- per deelnemer
Tijdsduur Halve dag (3 uur)

Programma

1. Inleiding beheersbaarheid van brand 2007 (gelijkwaardige veiligheid)
2. Toelichting filosofie en werkwijze (stappenplan)
3. Uitleg toepassingsgebied
4. Bepalen vuurbelasting
5. Uitwerking vier maatregelpakketten (maximale grootte; eisen omhulling; voorzieningen)
6. Vingeroefening

Verdiepingsworkshop BvB NEN 6060

De workshop richt zich op de uitgangspunten en systematiek van de methode BvB NEN 6060 en geeft inzicht op de toepassing van de methode. Doordat een gehele dag met de materie wordt gewerkt en geoefend is de cursist aan het einde van de dag in staat om zelfstandig eenvoudige berekening uit te voeren.

Docent Marcel Veenboer
Aantal deelnemers Minimaal 4 tot maximaal 12
Kosten € 450,-- per deelnemer , inclusief lunch
Tijdsduur Hele dag (6 uur)

Ochtendprogramma

1. Inleiding beheersbaarheid van brand (gelijkwaardige veiligheid)
2. Wijzigingen methode BvB NEN 6060 t.o.v. BvB 2007
3. Uitleg toepassingsgebied (+oefening)
4. Toelichting op maatregelpakketten
5. Bepalen vuurbelasting (+ oefening)
6. Vluchten

Middagprogramma

1. Vaststellen maximale grootte
2. Bepalen WBDBO omhulling / bijdragen afstand tussen gebouwen en buurgevel
3. Bijzondere voorwaarden sprinkler
4. Behandelen casussen