Expertise Submenu

Inspectiecertificaat

Home  /  Expertise  /  Inspectiecertificaat

Vector helpt de ontwerper bij de voorbereiding en uitvoering van brand­beveiligingsinstallaties. We beginnen met het opstellen van het uitgangspuntdocument (Programma van Eisen) voor de brandbeveiligingsinstallatie. De basis van een gecertificeerde brand­beveiligingsinstallatie.

Advies bij certificatie van installaties

Tijdens de aanleg, maar zeker tijdens de gebruiksfase van een brandbeveiligingsinstallatie kunt u behoefte krijgen aan een onafhankelijke partij die helpt om een certificeringstraject van een brandbeveiligingsinstallatie in goede banen de leiden. Vector helpt om te komen tot een brandbeveiligingsinstallatie met een inspectiecertificaat en bewaakt het budget bij opgelegde installatie aanpassingen, zodat de leverancier de juiste installatie kan bouwen en u niet meer geld besteedt dan nodig is. De basis wordt gelegd voor certificering van de brandbeveiligingsinstallatie.

Uw installatie snel voorzien van inspectiecertificaat.
Bespaar op uitgaven voor brandveiligheidsinstallaties.
Uw belangen behartigd.

Programma van Eisen nodig?

Vector formuleert de eisen van een brandbeveiligingsinstallatie, zodat de leverancier de juiste installatie kan bouwen en basis wordt gelegd voor certificering ervan. Vector levert het het uitgangspuntendocument (Programma Van Eisen). Het startschot voor de aanleg van een brandveiligheidsinstallatie. Vector levert PvE's voor de volgende brand­veiligheidsinstallaties:

 • brandmeldinstallaties
 • ontruimingsalarminstallaties
 • overdrukinstallaties
 • RWA installaties
 • sprinklerinstallaties

Ontwerp van brandveiligingsinstallaties

Vector verzorgt het gehele ontwerp van de brandveiligheidinstallatie (VO, DO) Wij stellen aanbestedingsstukken op, begeleiden de aanbesteding, helpen bij het maken van een leverancierskeuze en begeleiden desegewenst de uitvoering. Voor brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, RWA installaties en automatische blusinstallaties. U krijgt leverancier onafhankelijke ontwerpdocumenten. U blijft onafhankelijk. De beste kwaliteit voor de beste prijs.

Onafhankelijk opgesteld Programma van Eisen.
Bespaar op uitgaven voor brandveiligheidsinstallaties.
Bespaar tijd in de uitvoeringsfase.
Voeg kwaliteit toe.

Gediplomeerde deskundigheid. CCV en NCP erkende projecteringsdeskundigen. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de CCV certifceringsregelingen.

CCV inspectieschema, hoe werkt het

Een brandmeldinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV inspectieschema brandmeldinstallaties. Het inspectieschema is gericht op het vaststellen, conform NEN-EN-ISO/IEC 17020, door een inspectie-instelling type A, of een brandbeveiligingsinstallatie in een bouwwerk overeenstemt met de gestelde eisen. De eisen worden ontleend aan het voor het betreffende bouwwerk opgestelde basisontwerp (Ook wel genoemd Programma van eisen of UPD). De inspectieinstelling beoordeelt of de brandbeveiligingsinstallatie en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, aan de in het PVE genoemde eisen voldoet. Deze vorm van inspectie is verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012 en voor PGS 15-risico’s. De in dit schema opgenomen eisen worden door geaccrediteerde inspectieinstellingen gehanteerd bij inspectie van brandbeveiligingssystemen. Er zijn drie op elkaar aansluitende Inspectieschema’s Brandbeveiligingssystemen:

Inspectie van het Programma van Eisen (basisontwerp).
Inspectie van het detailontwerp brandbeveiligingssysteem.
Inspectie de brandbeveiligingsinstallatie zelf.

Het in dit schema omschreven proces is bestemd om te worden toegepast voor de inspectie van:

Vast opgestelde brandblus- en beheerssystemen (VBB):
sprinkler-, sproei- en watermistsystemen.
blusschuim- en blusgassystemen.
Brandmeldsystemen.
Ontruimingsalarmsystemen.
Rookbeheersingsystemen.

  Inspectieinstellingen

  Op zoek naar een type A geaccrediteerde inspectieinstelling die uw installatie kan inspecteren? Onderstaand de instellingen voor u op een rij.

  1
  2
  3
  4
  5
  ANPI Louvain la Neuve
  VdS inspecties Hilversum
  Bureau Veritas Amersfoort
  Kiwa R2B Zaltbommel
  Normec FSS Den Bosch
  Lemaro Spijkenisse
  Life safety inspection services Tiel
  B.E. Inspecties Hoogvliet
  NIM Groningen
  1
  Blussystemen
  2
  Blusgassystemen
  3
  Brandmeldsystemen
  4
  Ontruimingsalarmsystemen
  5
  Rookbeheeringssystemen

  De Raad voor Accreditatie

  De Raad voor Accrediatie bewaakt als onafhankelijk instituut de kwaliteit van het werk van geaccrediteerde inspectieinstellingen. Op deze wijze kan de markt erop vertrouwen dat inspectieinstellingen onafhankelijk een deskundig oordeel kunnen geven over de juiste werking van te certificeren brandveiligheidsinstallaties. De RvA geeft een gewogen oordeel van de accrediatiewaardigheid van een inspectieinstelling. De Raad voor Accreditatie is vanuit die rol autoriteit op het gebied van certificering en accredtatietechniek, maar laat zich ondersteuningen door vakdeskundigen om een technisch inhoudelijk oordeel te geven. Zo is Marcel Veenboer voor de Raad voor Accreditatie werkzaam als vakdeskundige om de werkzaamheden van de Raad technisch inhoudelijk op een drietal vakgebieden te ondersteunen, te weten: rookbeheersingsinstallaties, brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties


  Wat klanten vinden:

  Persoonlijk heb ik heb Vector leren kennen als een betrouwbaar bedrijf dat de lijnen kort houdt, snel en vakkundig reageert op vragen en zich keurig houdt aan de gemaakte afspraken. Dit zowel op financieel gebied, als op het gebied van techniek en planning.
  De heer H. van de Berg, Beekink installatieadviseurs

  Wat u mogelijk ook interessant vindt

  Brandmeldinstallaties
  Brandmeldinstallaties

  Vector helpt bij ontwerp, aanbesteding en beheer van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties

  RWA installaties
  RWA installaties

  Met behulp van Rook en warmte afvoer systemen kunnen vluchtroutes rookvrij gehouden worden. Vector helpt met leverancier onafhankelijk onderzoek en ontwerp.

  Automatische blusinstallaties
  Automatische blusinstallaties

  Vector helpt met het ontwerpen, aanbesteden en beheren van automatische blusinstallaties

  Cursus Installaties voor brand
  Cursus Installaties voor brand

  Brandveiligheidsinstallaties en certificering. Cursus voor gebruikers en beheerders in de wereld van inspecties en certificaten.  Meer weten? Afspraak maken?
  Neem contact op met onze adviseurs