Expertise Submenu

Opvang- en doorstroomcapaciteit

Home  /  Expertise  /  Opvang- en doorstroomcapaciteit

U wil weten of alle mensen het gebouw bij brand wel tijdig kunnen verlaten, of u wil voor een vergunning aantoonbaar maken dat de vluchtroutes volstaan. Vector doet onderzoek naar de vluchtveiligheid van mensen. Met een goede analyse van de beschikbare doorgangen, trappenhuizen en vluchtroutes weet u snel of de vluchtroutes beschikken over voldoende capaciteit, en welke aanpassingen nodig zijn. Onderzoek wordt uitgevoerd cf. NEN 6089.

Voordeel van onderzoek met simulatiesoftware

De complexiteit van onderzoek naar de capaciteit van vluchtroutes neemt toe naarmate het aantal bouwlagen en de complexiteit van het gebouw toeneemt. Onderzoek, uitgevoerd met simulatiesoftware, kan snel inzichtelijk maken of het gebouw bij brand veilig kan worden verlaten. Bovendien kunnen eenvoudig meerdere ontruimingsscenario's worden doorgerekend.

 • knelpunten in vluchtroutes snel in beeld
 • optimaliseren van deurbreedtes, trapbreedte en omvang van trappenhuizen
 • efficiënte inrichting van vluchtroutes
 • besparen op de bouwkosten

Onze ervaren adviseurs kunnen u snel aangeven of voordeel voor uw project te behalen is. Berekeningen worden uitgevoerd met de nieuwste software, gebaseerd op de meest recente uitgave van de geldende norm zoals NEN 6089 en de ministeriële regeling van het Bbl. U wordt bovendien geholpen met praktische aanwijzingen bij de uitvoering van doorgangen en trappenhuizen.

NEN 6089 opvang- en doorstroomcapaciteit

NEN 6089 is een bepalingsmethode voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes in een gebouw. De norm onderscheidt twee verschillende wijzen van ontruimen:

 1. Scenario-onafhankelijke ontruiming
  Deze wijze van ontruiming heeft als uitgangspunt dat nergens in het gebouw brand heerst, zodat iedereen in het gebouw vlucht over een tevoren aangewezen vluchtroute. Er wordt bepaald wat de ontruimingstijd van het gebouw is, waarbij de vluchtroutes niet worden beïnvloed door de plaats van de brand.
 2. Scenario-afhankelijk ontruiming
  Deze wijze van ontruiming heeft als uitgangspunt dat in één subbrandcompartiment brand is ontstaan. De vluchtroutes vanuit alle delen van het gebouw worden voor elk brandscenario apart bepaald, afhankelijk van waar de brand is ontstaan. In een scenario-afhankelijke ontruiming wordt uitsluitend onderzocht binnen welke tijd de individuele subbrandcompartimenten kunnen zijn verlaten.


In basis wordt voor beide ontruimingsmethoden bepaald wat de ontruimingstijd van een vluchtroute is, en voor zover die niet voldoende is in het tijdig doorgang verlenen voor alle personen, worden personen tijdelijk in een veilige zone opgevangen. Op grond van het totale aantal personen dat moet worden opvangen kan m.b.v. onderstaande rekenregels worden vastgesteld wat de ontruimingstijd is.

Opvangcapaciteit van een veilige zone

Doel is dat alle mensen tijdig een veilige zone kunnen bereiken en tijdens het vluchten niet te lang worden opgehouden. Daarom dient het gebouw voldoende veilige zones te bevatten waar men tijdelijk veilig kan verblijven. Het aantal personen dat op een veilige plaats kan worden opgevangen, zoals trappenhuizen, gangen, sluizen en beschermde routes wordt uitgegaan van de volgende rekenwaarden:

 • 4 personen per m2 vloeroppervlakte
 • 0,9 personen per meter breedte per traptrede, bij een trap die minimaal 1,1 meter breed is
 • 0,5 personen per traptrede bij een trap met een breedte van minder dan 1,1 meter

Doorstroomcapaciteit in een vluchtroute

De tijd die mensen bij brand in het gebouw aanwezig zijn is bij voorkeur zo kort mogelijk. De vluchtroutes zijn daarom zo gebouwd dat mensen zo snel mogelijk tegelijkertijd het gebouw kunnen verlaten. Voor de doorstroomcapaciteit in een vluchtroute gelden de volgende rekenwaarden:

 • 45 personen per meter breedte van een trap
 • 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte of gang
 • 90 personen per meter vrije breedte van een dubbele deur met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden
 • 110 personen per meter vrije breedte van een enkele deur met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden
 • 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang

Op grond van het totale aantal personen dat moet worden opgevangen, kan m.b.v. bovenstaande rekenregels worden vastgesteld wat de ontruimingstijd is.

Vector Brandveiligheid heeft voor de Melkweg de capaciteit van onze vluchtroutes duidelijk op papier kunnen zetten. Onze grote dank hiervoor.
De heer T. de Laat, De Melkweg Amsterdam

Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs