Expertise Submenu

Automatische blusinstallaties

Home  /  Expertise  /  Automatische blusinstallaties

Voor een sprinklerbeveiliging moeten voorafgaand aan de aanleg ervan de juiste ontwerpkeuzes worden gemaakt. Vector helpt met het maken van de juiste keuzes. Die keuzes worden vastgelegd in een UitgangsPuntenDocument (UPD). Het opstellen van een UPD is dus altijd maatwerk, geschreven op een specifiek risico en of specifieke wensen en omstandigheden. Het document vormt het uitgangspunt voor het engeneerings en realsatietraject van een sprinklerinstallateur.

Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een sprinklerinstallatie. Het UPD kan worden gebruikt voor de vergunningsverlening door het bevoegd gezag, voor certificering door een onafhankelijk inspectiebureau of als uitgangspunt voor een verzekeraar.

Vector ontwerpt sprinklerinstallaties volgens de gebruikelijke sprinklervoorschriften zoals: NFPA, FM, NEN-EN12845 en VAS.

Wij stellen het uitgangspuntendocument op (UPD), maken leverancieronafhankelijk installatie ontwerp (VO, DO), verzorgen de aanbestedingsstukken, begeleiden de aanbesteding, het gunningsadvies en de uitvoering zelf. De beste kwaliteit voor de beste prijs.

Meer aandacht voor belangrijke kwaliteitsaspecten. De zekerheid van een goed ontwerp. Niet te veel betalen. U krijgt de gewenste kwaliteit.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de CCV inspectieschema's.

Hulp bij certificering en beheer van automatische blusinstallatie

Vector helpt bij de voorbereiding, uitvoering, certificering en het beheer van automatische ­installaties. We beginnen met het opstellen van het Programma van Eisen. De basis van een gecertificeerde installatie. Tijdens de aanleg, maar zeker tijdens de gebruiksfase van een automatische blusinstallatie kunt u behoefte krijgen aan een onafhankelijke partij die helpt om een certificeringstraject van een installatie in goede banen de leiden. Vector helpt om planmatig te komen tot een automatische blus installatie met een inspectiecertificaat. Vector bewaakt het budget bij opgelegde installatie aanpassingen, zodat de leverancier de juiste installatie kan bouwen en u niet meer geld besteedt dan nodig is. De basis wordt gelegd voor certificering van de automatische blus installatie.

Uw sprinklerinstallatie snel voorzien van inspectiecertificaat. Bespaar op uitgaven voor sprinklerinstallaties.

Uw belangen behartigd.

Vector heeft ons geadviseerd op het vlak van de brandcompartimentsindeling en de toepassing van de sprinklerinstallatie.Ik ben erg tevreden over de bijdrage en de samenwerking met de diverse projectpartijen.
De heer W. Louwers, Flos eindhoven

Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs