Expertise Submenu

Beheer van brandveiligheid

Home  /  Expertise  /  Beheer van brandveiligheid

U bent gebouw­eigenaar of gebruiker? We helpen om aan uw zorgplicht te voldoen voor de brand­veiligheid van uw personeel, gasten of cliënten. Wij zorgen ervoor dat uw mensen wonen, leren of werken in een veilige omgeving.

Brandveilig gebruik en vergunningsaanvraag

U neemt binnenkort uw pand in gebruik of u wijzigt het gebruik en op grond van de bouwvoorschriften verlangt het bevoegd gezag dat u aannemelijk maakt dat u aan de voorwaarden voor brandveilig gebruik voldoet. Wij helpen om de juiste brandpreventieve maatregelen aan te brengen, stellen de benodigde vergunningsstukken voor u op en verzorgen de gehele vergunningsaanvraag voor u. Vector ontzorgt, zodat u zich kunt richten uw bedrijfsvoering of de voorbereidingen daarop.

Advies brandveilig gebruik
Opstellen tekeningwerk brandveilig gebruik
Ontruimingsplan op maat
Ontruimingsplattegronden
Verzorgen van de aanvraag vergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding

Zorgen voor brandveilige werkomgeving

U heeft vermoedens of twijfels over de staat van brandveiligheid van uw pand. Bouwkundige doorvoeringen, rook- en of brandschedingen vertonen gebreken. Vluchtwegen worden geblokkeerd. U wil een brandscheiding bij een interne verbouwing wijzigen of verwijderen? Of u heeft een brandweercontrole gehad... Wij helpen u graag bij het inventariseren van knelpunten, Wij introduceren een planmatige aanpak en we lossen de knelpunten snel en integraal voor u op.

Wij hebben kennis van brandveiligheid, regelgeving en brandveiligheidsinstallaties. Vector voert periodiek brand­veiligheidsinspecties uit en helpt bij het initiëren en begeleiden van verbetertrajecten. Wij kijken verder dan de brandveiligheidsvoorschriften. Wij zorgen dat brandveiligheid in het voordeel van uw mensen werkt.

De staat van brandveiligheid in beeld
Brandmeldinstallatie snel onder certificaat
Initiëren en begeleiden van hersteltrajecten
Uw aandacht bij uw directe bedrijfsvoering

Uw brandbeveiligingsinstallatie zonder certificaat?

Heeft u geen certificaat op uw brand­meldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie of RWA installatie? Vector helpt om brand­veiligheidsinstallaties weer snel te voorzien van een inspectiecertificaat. Goed geregeld en zonder zorgen.

Brandveiligheidscan
Brandveiligheidscan

Een compacte brandscan waarmee een een goede indruk ontstaat van knelpunten en potentiŽle veiligheidsrisico's.

Ontruimingsplan
Ontruimingsplan

Ontruimingsplannen die voldoen aan de laatste eisen, maar vooral op uw wensen afgestemd. Immers het zijn uw mensen die er mee gaan werken.

Certificering installaties
Certificering installaties

Onderstuening bij het certificeren van uw brandveiligheidsinstallaties.

Cursus Beheer brandveiligheid
Cursus Beheer brandveiligheid

Deze cursus heeft tot doel om gebouw≠beheerders en facilitair managers vertrouwd te maken met de gewijzigde wetgeving op het gebied van gebruik van gebouwen, zodat beter op de gevolgen van overdracht en verhuizing kan worden ingespeeld. De workshop gaat bovendien in op het beheer van brandbeveiligingsinstallaties zoals brand≠meld, sprinkler en RWA installaties.Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs