Expertise Submenu

Brandveilig ontwerpen

Home  /  Expertise  /  Brandveilig ontwerpen

Ontwerpen is een dynamisch proces tussen architect en principaal. Vroeg of laat moet de brand­veiligheid worden getoetst aan regelgeving. Dat kan ingrijpende consequenties hebben. Daarom is regelmatig overleg met een brand­veiligheidsadviseur belangrijk.

U zoekt wellicht voor enkele knellende punten hulp in schetsontwerp- of VO stadium of een complete ondersteuning met accuraat deskundig advies in DO stadium, zodat de vergunningsaanvraag snel en goed geregeld is. Vector levert specialistische kennis van bouwregelgeving en rekent aan brandveiligheid. Met onze adviesdiensten bedienen wij de gebouwontwerper. Onze werkwijze is zelfs speciaal ontwikkeld om architecten optimaal van dienst te zijn, tegen minimale kosten.

Brandveiligheid en korte lijnen

Vector onderscheidt zich met een adviesmethode die inspeelt op de dynamiek van het ontwerpproces. Toetsen van de brand­veiligheid aan bouwregelgeving. Vroeg in het ontwerpstadium. Gewoon als u even wilt sparren of als u een prangende vraag heeft. De opzet van de dienst is zo dat de wachttijd op advies voor brand­veiligheid minimaal is. De ontwerper loopt als het ware “even naar het bureau van de brand­veiligheid adviseur” en nog die zelfde dag kunt u de consequenties van de regelgeving in het ontwerp verwerken.

Wel de kennis, niet de lasten

In een kort gesprek, via e-mail of telefonisch bepalen we de aandachtspunten voor brandpreventie. De ontwerper haalt specialistische brandkennis in huis, bespaart op personeelskosten en opleidingsbudget. U kunt snel verder met het ontwerp.

Parate kennis is gratis

Het architectenconsult werkt volgens een eenvoudig principe. De netto adviesuren worden geregistreerd. De klant wordt periodiek via e-mail geïnformeerd over de verrichte advieswerkzaamheden. Vector is tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar. Klein advies of een korte toelichting zijn doorgaans gratis, want het architectenconsult is nu eenmaal laagdrempelig.

Brandveiligheid advies

Ons advies houdt uw gebouwontwerp in takt en de kosten voor brand­veiligheidsvoorzieningen blijven beperkt. U levert de ontwerptekeningen. Vector levert de noodzakelijke documenten die als bijlage bij de vergunnings­aanvraag kunnen worden ingediend.

  • Quickscan brandveiligheid
  • Bouwplantoets en Bouwbesluitrapportage
  • Integraal plan brandveiligheid (IPB)
  • Ontwerp vluchtroutes
  • Berekening doorstroom en opvangcapaciteit
  • PvE's en ontwerpdocumenten brandveiligheidsinstallaties
  • Tekenwerk
  • Advies bij brandveilige details

Diensten die u mogelijk ook interessant vindt

Capaciteit vluchtroutes
Capaciteit vluchtroutes

Vector doet onderzoek naar het vlucht­veiligheid van mensen. Met een goede analyse van de beschikbare doorgangen, trappenhuizen en vluchtroutes weet u sn

Beheersbaarheid brand
Beheersbaarheid brand

Met een onderzoek beheersbaarheid van brand, methode NEN 6060, weet u snel welke oplossing voor u mogelijk is.

Brandveiligheidinstallaties
Brandveiligheidinstallaties

Ontwerpdocumenten voor brand­veiligheids­installaties. (PvE's). De basis van een gecertificeerde brand­beveiligings­installatie.

Brandoverslag berekening
Brandoverslag berekening

Met een goede analyse van het gebouw­ontwerp en brand­overslagberekeningen weet u snel welke maatregelen moeten worden getroffen.

Bouwbesluit en brand
Bouwbesluit en brand

Deze workshop voor gebouwontwerpers richt zich op de uitgangspunten en systematiek van het bouwbesluit en geeft inzicht op de voorschriften in relatie tot brand­veiligheid. De cursist krijgt handvatten mee om de voorschriften op een juiste manier te interpreteren en toe te passen.

Rekenen aan brand
Rekenen aan brand

Deze cursus heeft tot doel om architecten en gebouwontwerpers handvatten te geven om zelfstandig vuurlastberekeningen, brand­overslag berekeningen, loopafstand en opvangapaciteit te kunnen bepalen. De workshop wordt enkele malen per jaar georganiseerd middels open inschrijving, maar kan indien gewenst ook incompany worden verzorgd.Meer weten? Afspraak maken?
Neem contact op met onze adviseurs