Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Procedure goedkeuring op PvE's gewijzigd
01 maart 2015

Procedure goedkeuring op PvE's gewijzigd

De procedure goedkeuring van uitgangspuntdocumenten van brandmeldinstallaties en ontruimings­alarm­installaties is per 1 juli 2015 veranderd. Voor de aanleg van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is cf NEN 2535 en NEN 2575 altijd voorzien van een basisdocument (ook wel PvE of UPD genoemd) met goedkeuring van het bevoegd gezag. De procedure wordt vereenvoudigd.

Handtekening ontbreekt vaak

Wat de goedkeuring precies inhoud is niet eenduidig vastgelegd, maar logischerwijs werd hier onder verstaan dat het bevoegd gezag via een handtekening op het basisdocument verklaart akkoord te zijn met de inhoud daarvan. Dat blijkt in praktijk tot een aantal praktische en juridische bezwaren te leiden. Vaak ontbreekt daardoor een handtekening op het PvE of wordt aan de handtekening, als die wel wordt gezet, een waarde ontleend die vanuit het gebrek aan specifieke deskundigheid bij de gemeente eigenlijk niet van hen verlangt kan worden.

Bouwvergunning is akkoord

Vanaf 1 juli 2015 is geen handtekening van het bevoegd gezag meer nodig, maar gaat het bevoegd gezag automatisch akkoord met het PvE zodra het bevoegd gezag een bouwvergunning of een vergunning brand­veilig gebruik verleent. E.e.a. volgt uit een nieuwe passage zoals opgenomen in de regeling Bouwbesluit 2012 zoals die nu van kracht is. Daarmee is de vaak slepende goedkeuringsprocedure van PvE's opgelost.