Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  NEN 6079 grote brandcompartimenten
08 februari 2016

NEN 6079 grote brandcompartimenten

NEN heeft NEN 6079 gepubliceerd. De norm is bedoeld voor de beoordeling van grote brandcompartimenten. De methode dient een zelfde doel als NEN 6060 (Beheersbaarheid van brand). De norm onderscheidt zich door een probabilistisch (kans x risico) gestuurd rekenmodel bedoeld voor industriële en utilitaire toepassingen.

Probabilistische bepalingsmethode

De norm beschrijft een risicogerichte bepalingsmethode voor brandbeheersing op basis van een risicobenadering en op basis van natuurlijke brandontwikkeling. Op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen zoals weergegeven in Bouwbesluit 2012 - artikel 2.81/2.87). De norm is bedoelt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Vluchtveiligheid

Omdat (sub)brandcompartimentering ook is bedoeld ter ondersteuning van de vluchtveiligheid biedt met de norm ook een beoordelingsmethode voor de vluchtveiligheid aan. Wanneer de vluchtveiligheid redelijkerwijs is verzekerd en de kans op branduitbreiding naar buurpercelen afneemt, neemt de noodzaak voor interne brandcompartimentering af. De norm biedt aldus juist op dat aspect een oplossing, en leidt mogelijk tot andere oplossingen dan beheersbaarheid van brand cf NEN 6060.