Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Niet naleven brandveiligheidsvoorschriften leidt tot schadevergoeding
30 januari 2016

Niet naleven brandveiligheidsvoorschriften leidt tot schadevergoeding

Begin 2015 heeft een felle brand gewoed in een seniorencomplex in Nijmegen. Maar liefst 16 mensen raakte gewond. De brand is ontstaan in het onder het woongebouw gelegen cafetaria. Een tiental bewoners van de seniorenflat Notenhout krijgen alsnog een schadevergoeding. Aldus de advocaat van de bewoners.

Het IFV heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Er is gebleken dat bij de bouw van de seniorenflat in Nijmegen een aantal bouwvoorschriften niet is nageleefd. ventilatiekanalen waren niet voorzien van brandkleppen. Een aantal brand- en rookdeuren stonden in geopende positie en de branddeuren waren onvoldoende bestand tegen de optredende rook. Zo kon rook zich snel over de galerijen verspreiden.

De woningen waren onvoldoende brandwerend gescheiden van de galerij, en de mechanische afzuiginstallatie maakte het mogelijk dat rook zich ook in de appartementen kon verspreiden. Opvallend is dat rondom de ventilatieschacht van de cafetaria geen brandwerend materiaal, maar juist zeer brandgevaarlijk PUR schuim gebruikt is. Daardoor kon de eenmaal ontstane brand grote gevolgen hebben.