Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten
15 september 2015

NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten

De methode Beheersbaarheid van Brand 2007 heeft een opvolger gekregen in de NEN 6060:2015.

NEN 6060 geeft een bepalingsmethode voor:

a. Beperking van uitbreiding van brand. Hiervoor zijn vier maatregelpakketten, genummerd I tot en met IV, opgenomen als een mogelijk gelijkwaardige invulling voor de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 op het aspect beperking van uitbreiding van brand.

b. Vluchtroutes. Hiervoor zijn zes maatregelpakketten, genummerd A t/m F, opgenomen als een mogelijke gelijkwaardige invulling voor de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012 op het aspect vluchtroutes met betrekking tot de toelaatbare loopafstand tot de uitgang van het brandcompartiment.

In deze methode zijn enkele zaken verbetert en is een module opgenomen voor veilig vluchten uit grote brandcompartimenten. Als zodanig heeft de methode NEN 6060 een bredere scope van de methode BvB 2007.

Beheersbaarheid van Brand
Workshop Beheersbaarheid van Brand NEN 6060