Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Kingspan bouwt productieplant in Tiel
01 januari 2010

Kingspan bouwt productieplant in Tiel

Kingspan in Kesteren, producent van isolatiemateriaal voor gevel en daken, gaat begin 2009 verhuizen. Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereidingen voor een volledig nieuwe productielocatie van 45.000 m2 in Tiel. In opdracht van Kingspan begeleid Vector firesafety consultants in een samenwerkingsverband met S-McE de implementatie van de brandveiligheidsvoorzieningen.

Erkenning van kwaliteiten

Veenboer (Vector) en Wim Derksen (S Mc Europe) zijn er apetrots op dat Kingspan de opdracht aan hen heeft gegund. “Het was weliswaar een primaire doelstelling van Kinspan om zo veel mogelijk met lokale ondernemingen zaken te doen”, aldus Wim Derksen. “maar Ik besef”, gaat Wim verder, “dat het voor Kingspan een hele stap was om een zodanig groot project in handen te geven een relatief kleine marktpartij”. Het is echter maar relatief, voegt Veenboer er aan toe. “Wij zijn weliswaar niet de grootste partij in de markt, maar bieden wel continuïteit en blijkbaar beschikken wij over een staat van dienst die volgens Kingspan voldoende vertrouwen gaf om de opdracht aan hen te verstrekken”. “Het is een erkenning van de kwaliteiten en ervaringen die wij in de jaren hebben opgedaan”, aldus Veenboer.

Twee fases

De bouwwerkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het bouwen van een eerste productielijn, kantoren en opslag met een vloeroppervlakte van ca 20.000 m2. Direct daarna wordt begonnen met de bouw van nog twee productielijnen waardoor een productielocatie met een oppervlakte van uiteindelijk 45.000 m2 zal ontstaan.

Bouwvergunning

De opdracht is om in nauw overleg met de bouwdirectie te komen tot een optimaal brandveiligheidsontwerp. Zodoende streeft Kingspan er naar om de brandbeveiligingskosten, de planning en de kwaliteitsdoelstellingen voldoende te bewaken. De planontwikkeling moet leiden tot een snelle afgifte van de bouwvergunning en vindt daarom plaats in nauw overleg met verzekeraar en brandweer.

Tijdsdruk

De bouw wordt onder grote tijdsdruk uitgevoerd. De eerste fase moet eind 2008 gereed zijn. Naast alle bouwkundige voorzieningen en installaties vormen de brandveiligheidsvoorzieningen een significant deel van de bouwsom. Brandveiligheid heeft om die reden een grote rol in het bouwproces. Zo wordt het gebouw voorzien van een gecertificeerde sprinklerinstallatie en brandmeldinstallatie.

Begeleiden Implementatietraject

De bouw wordt in bouwteamverband gerealiseerd. In het kader van de contractvorming tussen installateurs en Kingspan verzorgen Vector en S-McEurope de benodigde aanbestedingsstukken voor de brandveiligheidinstallaties. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de toekomstige exploitatie van de systemen. Verder begeleiden zij de bouw en implementatie van de brandveiligheidinstallaties. Zo wordt het kwaliteit- en kostenniveau vooraf eenduidig vastgelegd waarmee misverstanden en onverwachte uitgaven achteraf worden voorkomen.