Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Wijziging Woningwet: eigenaar verantwoordelijkheid
01 januari 2015

Wijziging Woningwet: eigenaar verantwoordelijkheid

In juni 2007 publiceerde Vector reeds een artikel over de op dat moment recent gewijzigde woningwet. De wijziging blijkt grote gevolgen te hebben voor zowel de gebouweigenaar als wel de gebouwontwerper. de eerste voorbeelden van het zwarte pieten hebben zich al voorgedaan, met name in de grote steden, maar en de markt schijnt nog slechts weinig bewust van de risico's.

Recent werd onderstaand artikel door BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) gepubliceerd waarin de eerder getrokken conclusies nogmaals onderstreept worden. Reden voor ons om de wetswijziging nogmaals onder de aandacht te brengen. Onderstaand een deel van het BBN artikel geciteerd:

Op 1 april van dit jaar is de Woningwet gewijzigd. Daarmee komt de eindverantwoordelijkheid voor brandveiligheid van een gebouw bij de eigenaar of hoofdhuurder te liggen. Een gebouw moet blijvend voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en Bouwverordening. Zeker ook op het gebied van brandveiligheid.

Brandveiligheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de bouwregelgeving. Bij brand speelt de vraag van verantwoordelijkheid een voorname rol. Door de wijziging in de Woningwet is vanaf 1 april jl.. de eigenaar of hoofdhuurder eindverantwoordelijk. In geval van bouwkundige onjuistheden kan een gebouweigenaar zich niet meer beroepen op de verkregen bouwvergunning of de goedkeuring van de brandweer. Omdat ook de handhaving is aangescherpt zijn overtredingen per 1 april jl.. een economisch delict.

In het artikel wijziging woningwet I staat uitvoerig omschreven wat de wijziging in de woningwet inhoud en wat dat betekent voor de gebouwontwerper. Klik hier om het artikel te lezen