Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  New Babylon
01 januari 2012

New Babylon

Babylon Den Haag, wordt momenteel grondig verbouwd. Zo wordt het complex uitgebreid met een woontoren van ca 100 m hoog, worden 2 kantoortorens toegevoegd en wordt het onderliggende winkelcentrum uitgebreid. Het winkelcentrum fungeert als een centraal verkeersgebied waarbij een groot deel van de vluchtroutes uit het bestaande kantoren complex op uit komen. Juist daar schuilt een brandveiligheidsprobleem.

Kennis van rookbeheersing

Vector is vanuit de expertise van Veenboer als rookbeheersingsdeskundige betrokken geraakt om te onderzoeken of de winkelpassage als niet besloten ruimte kan worden uitgevoerd. In dat geval moet namelijk aangetoond worden dat een actief RWA systeem de passage in geval van brand in de passage of een aanliggende winkel voldoende rookvrij gehouden kan worden.

Terughoudend

De gemeente was aanvankelijk vrij terughoudend en was zeker niet zonder meer overtuigd van de goede werking van een eventuele RWA installatie. Het bouwteam had voor tussenkomst van Vector reeds een jaar vertraging opgelopen door de kwestie met de gemeente, zonder dat noemenswaardige voortgang was geboekt.. Het ontwerp van een RWA installatie is namelijk een aaneenschakeling van relatief complexe berekeningen die bovendien voor een gemeentefunctionaris nauwelijks moeilijk te toetsen zijn.

Andere aanpak

Veenboer heeft daarom gekozen voor een andere aanpak. Hoewel het doel was te komen tot een toetsbaar Programma van Eisen is na een afstemmingstraject , waarin alle uitgangspunten en knelpunten goed in kaart zijn gebracht is, gestart met het maken van een RWA ontwerp. De consequenties daarvan zijn in enkele bijeenkomsten in kaart gebracht en binnen het bouwteam besproken. Zo ontstond een optimale mix van bouwkundige en installatietechnische maatregelen waarmee niet alleen voor alle partijen inzicht ontstond, maar ook daadwerkelijk duidelijk werd onder welke voorwaarden daadwerkelijk aan de eisen voor een niet besloten ruimte kon worden voldaan. Het installatieontwerpen is vervolgens in helder toetsbaar uitgangspuntendocument gevat.

Lees hier ook over Vector en de nieuwbouw van Kingspan in Tiel