Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ vervangt Nederlandse symbolen
01 januari 2015

ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ vervangt Nederlandse symbolen

Sinds vorig jaar is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen van ISO als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland.

NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken of herzien.

Door het herzien van de normen sluit NEN ook beter aan op de eisen van het Bouwbesluit. Gelijktijdig zullen met enkele correcties voor het Bouwbesluit de verwijzing naar normen worden geactualiseerd.

Gevolgen voor Nederlandse norm

Het gevolg is dat NEN binnenkort een aantal symbolen intrekt, totdat de herziene versies zijn gepubliceerd.

Door publicatie van ISO 7010 zijn NEN 3011 (veiligheidstekens en kleuren),NEN 6088 (vluchtrouteaanduiding), NEN 1414 (veiligheidssymbolen op ontruimingsplattegronden)en NEN 1413 (Veiligheidssymbolen op bouwkundige tekeningen) in strijd met internationale afspraken.

De normen zullen de komende maanden worden aangepast, en via een commentaarronde definitief op de markt komen. Een dergelijk traject neemt normaliter tenminste 1 jaar in beslag. Tot die tijd zal een ieder gebruik moeten maken van ISO 7010.

bron : NEN