Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Aanbesteding overdrukinstallatie succesvol
01 januari 2015

Aanbesteding overdrukinstallatie succesvol

Voor de verbouw van een bestaand oud monumentaal pand in Amsterdam bleek het praktisch niet mogelijk om een tweede trappenhuis in het hotel aan te brengen. De enkele vluchtroute bleek vanaf de verst gelegen hotelkamers beduidend langer dan cf de bouwvoorschriften is toegestaan. Gezocht is dus naar een oplossing die het centrale trappenhuis bij brand in een hotelkamer langere tijd rookvrij kan houden. Daarom is besloten het trappenhuis te voorzien van een overdrukinstallatie. Op deze wijze wordt beoogt dat bij brand in een hotelkamer de kans op rookverspreiding in het trappenhuis aanzienlijk vermindert.

Vector heeft het adviestraject en het goedkeuringstraject naar het bevoegd gezag verzorgd. Inclusief het opstellen van PvE voor de overdrukinstallatie. De beschikbare bouwtijd bleek beperkt. Besloten is daarom om parallel aan de goedkeuringsprocedure naar het bevoegd gezag een onderhandse aanbesteding te organiseren. Door het accepteren van een overzichtelijk risico kon op deze wijze enkele weken gewonnen worden op de totale bouwtijd en kon geleverd worden voor de laagste prijs.

Met name de door Vector geformuleerde ontwerpeis dat de overdrukinstallatie binnen 3 seconden bleek in de praktijk een hoofdbreker te zijn. Voor met name leveranciers die kozen om de installatie met freguentiegeregelde besturing uit te voeren bleek de eis te hoog gegrepen.

Uiteindelijk is gekozen voor een systeem dat aantoonbaar en zonder frequentieregelaars aan de ontwerp eis kon voldoen. Deze leverancier had als voordeel dat een compleet pakket kon worden aangeboden, waardoor levering van overdrukinstallatie en automatische raambediening voor de bestaande monumentale hotelkamer ramen in een hand gehouden kon worden.

Vector voegt kwaliteit toe en hield de leveranciers scherp.