Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Nieuwste software maakt snelle ontruimingsberekening mogelijk
01 januari 2015

Nieuwste software maakt snelle ontruimingsberekening mogelijk

Hoe maak je een trappenhuis van een winkelgebouw van 3 bouwlagen met 600 aanwezigen breed genoeg om alle aanwezigen tijdig te ontruimen? Dat is na de invoering van Bouwbesluit 2012 geen eenvoudige opgave meer. De bepalingsmethode is complex en eigenlijk voor de meeste gebouwen en zeker als het gebouw enige complexiteit kent niet meer handmatig te berekenen. Met name bij hoge bezetting levert dat al snel knelpunten op.

Wettelijk vereist

Toch heeft de ontwerper de verplichting om trappenhuizen en sluizen in overeenstemming te brengen met het aantal personen dat wordt verwacht. met name voor gebouwen met hoge bezetting blijkt het noodzakelijk om aan te tonen dat de aanwezigen snel het gebouw kunnen verlaten. Zo voorkomt de ontwerper dat de gebruiker achteraf gebruiksbeperkingen krijgt opgelegd omdat de vluchtroutes niet over voldoende capaciteit voor opvang en doorstroom beschikken.

Software

Vector beschikt over de nieuwste software waarmee niet alleen kan worden vastgesteld of het gebouwontwerp vluchtroutes heeft met voldoende capaciteit. De tool is uitermate geschikt om het ontwerp van de vluchtroutes te optimaliseren. Met name als de beschikbare ruimte in het gebouw beperkt is blijkt een investering in onderzoek al snel lonend te zijn.

De software maakt het mogelijk om digitale tekeningen in te lezen en bovendien kunnen alle ingevoerde parameters zoals opvangcapaciteit en trappenhuisbreedtes na invoer ook weer eenvoudig worden aangepast. Dat bespaart veel onderzoekstijd, en maakt het bovendien mogelijk om de berekeningen op een gewijzigd gebouwontwerp naderhand eenvoudig aan te passen. Snel en handig!