Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Nieuwe symbolen vluchtrouteaanduiding van kracht
01 januari 2015

Nieuwe symbolen vluchtrouteaanduiding van kracht

Al eerder berichten wij over de op hand zijnde wijzigingen inzake veiligheidssymbolen voor o.a. ontruimingsplannen en plattegronden. NEN komt nu met een update over de op hand zijnde wijzigingen. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

1. Aanpassing van de pijlrichting die de vluchtrichting aan geeft.

In de meeste Europese landen is het gangbaar om de pijl die de vluchtrichting op een pictogram aangeeft omhoog te richten (indien de vluchtrichting rechtdoor is). In Nederland heerst van oudsher een ander gebruik, de pijl wijst namelijk naar beneden. Er is een parallel te trekken met verkeersborden. In de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. In het verkeer zijn de ANWB borden (met pijl omlaag) reeds vervangen voor nieuwe borden met een pijl omhoog. Dit geldt nu dus ook voor de vluchtrouteaanduiding.

De pijl omlaag bestaat nog wel, maar alleen nog in de betekenis van 'naar beneden gaan'.

2.Aanpassing van 'het mannetje' en 'de deur'.

In de huidige pictogrammen wijst een pijl het mannetje de richting van de deur. De pijl staat daarbij tussen de deur en het mannetje. In NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje in de deuropening getekend en staat de pijl daarnaast.

De nieuwe afspraken zijn opgenomen in de NEN-EN-ISO 7010 "Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens". Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd. Alle lidstaten nemen de betreffende nieuwe Europese norm over.


Herziening NEN 3011

Dat betekent dat een aantal nationale normen aangepast moeten worden. NEN 6088 'Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden' is ingetrokken. Er is een aanvullingsblad verschenen voor NEN 3011 'Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte' waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd. De normcommissie 'Grafische Symbolen' werkt aan een herziening van NEN 3011, waarin ook NEN 6088 wordt opgenomen. De publicatie van deze norm wordt begin 2014 verwacht en vervangt dan de 'oude' NEN 3011 en NEN 6088.

Onderstaand afbeelding laat zien hoe dit beeldkenteken met de verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd.

Bron: NEN