Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  NEN 6060 A1: 2018 grote brandcompartimenten Veestallen Belangrijkste wijzigingen
22 maart 2018

NEN 6060 A1: 2018 grote brandcompartimenten Veestallen Belangrijkste wijzigingen

 

Op 22 maart is een aanvullingsblad gepubliceerd op NEN 6060 "grote brandcompartimenten".

NEN 6060 behandelt een gestandaardiseerde methode voor brandcompartimenten waarvan de omvang groter is dan de standaard prestatie eis van het Bouwbesluit toestaat. De bepalingsmethode is vanaf nu niet alleen van toepassing voor het beperken van uitbreiden van brand voor industrie- utiliteitsgebouwen, maar nu ook geschikt voor grote veestallen.

Als aan de voorwaarden van een aantal vaste maatregelpakketten wordt voldaan kunnen veestallen worden gebouwd die in omvang groter zijn dan 2.500 m2. De Methode geeft een aantal standaard maatregelpakketten voor de beveiliging van veestallen. Als meer maatwerk nodig is, kan gebruik gemaakt worden van NEN 6079.

De toepassing voor veestallen wordt in principe beperkt tot stallen voor koeien, jongvee , varkens. en pluimvee. Stellen voor zeugen met biggen worden expliciet uitgesloten i.v.m. het gebruik van warmtebronnen.

De methode kent een drietal maatregelpakketten, te weten:

 1. MPK A: Maximaal brandcompartiment afhankelijk van diersoort ca 3525 m2 tot 3950 m2. en de volgende maatregelen:
 • 5 jaarlijkse periodieke keuring
 • elektrische installaties aangebracht op onbrandbare ondergrond
 • bescherming elektrische installaties tegen ongedierte
 • elektromotoren beveiligd tegen overbelasting
 • werkzaamheden uitvoeren in een werkplaats die gelegen is in een ander brandcompartiment
 • rookverbod in en rond de stal
 1. MPK B Maximaal brandcompartiment afhankelijk van diersoort ca 4900 m2 tot 5750 m2. en de volgende aanvullende maatregelen:
 • ondernemer wordt gewaarschuwd middels een detectie systeem cf NEN 2535
 • aanweigheid van juiste blusmiddelen
 • aanoonbaar getraind pesneel om een beginnende brand te blussen
 1. MPK C Maximaal brandcompartiment afhankelijk van diersoort ca. 5400 m2 tot 6650 m2. en de volgende aanvullende maatregelen:
 • 1x per jaar periodieke keuring
 • aanwezigheid bliksembeveiliging

Verder gelden er een aantal aanvullende maatregelen voor grote brandrisico's, die moeten namelijk in andere brandcompartimenten zijn gelegen.