Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  NEN 6068: 2020 gewijzigd en gepubliceerd
25 augustus 2020

NEN 6068: 2020 gewijzigd en gepubliceerd

NEN 6068 rekenmethodiek voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en vandaag gepubliceerd. De norm vervangt NEN 6068:2016+C1 en is op een aantal belangrijke punten aangepast en bevat bovendien vanaf deze uitgave een bijlage waarin praktische handreikingen en toelichtingen worden gegeven.

Ondermeer de volgende zaken zijn gewijzigd:

  • De verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen zijn aangepast aan de meest recente versie van NEN 6069+A1+C1:2019. Het gaat om alle aspecten in relatie tot branddoorslag die tot op heden nog opgenomen waren in NEN 6068.
  • De vlamvormen voor hellende en niet-hellende gevels zijn beter op elkaar afgestemd.
  • De vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon is uniform gemaakt voor balkons en overstekken met een diepte vanaf 20 cm.
  • De formule voor de afkoeling aan de wanden van de brandruimte is aangepast aan de mogelijkheid om sterk hellende gevels te modelleren.
  • De voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen, is vervallen.
  • De formule voor de berekening van een brandruimte over meerdere verdiepingen is vereenvoudigd en verbeterd.
  • De formulering voor de vlam uit een dak opening bij industriefuncties is voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.
  • De norm is aangepast om voor nieuw te bouwen gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

Met de wijzigingen zijn tevens de rekenmodules achter de verschillende in omloop zijnde brandoverslagprgramma's met elkaar geharmoniseerd zodat onderlinge afwijkingen grotendeels tot het verleden behoren.

NEN 6068:2020 wordt nog niet aangestuurd door het Bouwbesluit. Vooralsnog blijft de versie 2016 aldus formeel van kracht. Zoals het er nu uit ziet zal de norm voor het eerst van kracht worden met de introductie van het BBL, maar mag op vrjiwillige basis natuurlijk al worden toegepast. Het ligt in de verwachting dat met rekenprogrammatuur zoals Pintegraal snel cf de nieuwe methode gerekend kan worden.