Archief Submenu Home  /  Nieuws  /  Archief  /  Normen rookbeheersingssystemen gewijzigd
02 juni 2021

Normen rookbeheersingssystemen gewijzigd

De herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ is door NEN gepubliceerd. Daarbij is tevens NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ geïntegreerd.

Het betreft de publicatie van de ontwrepnorm. Geinteresseerden kunnen vanaf nu commentaar leveren.


De belangrijkste wijzigingen in dit normontwerp zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken zijn opgenomen in d enorm.
  • De doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet zijn in de norm opgenomen waardoor het toepassingsgebied brder wordt. Er zijn bijbehorende ontwerpcriteria geformuleerd.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor een gesprinklerde brand in een nevenruimte opgenomen vooral relevant voor brandscenaria met " rotaties". .
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zodat ruimte ontstaat voor situaties met obstakels in de rookpluim
  • Toepassing met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond is mogelijk geworden
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.
  • De NPR 6095-1 is geïntegreerd in de norm. Op onderdelen gis de NPR gewijzigd. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.