Nieuws Submenu Home  /  Nieuws  /  Iconisch Koelhuis wordt culturele hotspot
22 februari 2024

Iconisch Koelhuis wordt culturele hotspot

Esthetiek en veiligheid samengebracht

Het iconische Koelhuis wordt omgetoverd tot de culturele hotspot van Eindhoven. Vanaf 1969 tot ver in de jaren 80 was de 20.000 m3 grote betonnen kolos de opslagplaats voor Campina-ijsjes. Mede door de verrassende inzichten van Vector Brandveiligheid, specialisten in een veilige werk- en leefomgeving, ondergaat het gebouw een spectaculaire make over.

Je moet er maar op komen: van een voormalige opslagplaats een hub maken voor iedereen die interesse heeft in new media art, innovatie en creativiteit. De mensen achter Concrete Ventures, een joint venture tussen Bakkers Hommen en Factorr.nl, durven het aan.

Design statement

De nieuwe bestemming die aan het Koelhuis wordt gegeven vraagt erom om van het gebouw een ‘design statement’ te maken. Het zal een plek worden waar kunstenaars, technici en makers de handen ineen slaan en waar toffe, vernieuwende initiatieven ontstaan. Dat betekent dat er regelmatig grote groepen mensen zullen worden ontvangen. Wie het bouwbesluit leest, ziet al snel dat deze ambities op gespannen voet staan met de beperkte mogelijkheden van de wet- en regelgeving. De ontwikkelaars besloten daarom op een vroeg moment Vector Brandveiligheid bij het project te betrekken.

Liever geen buitentrap

Marcel Veenboer, directeur van Vector Brandveiligheid: “Het Koelhuis is een prachtig industrieel object met drie opslagruimtes van elk zeven meter hoog die boven elkaar zijn gelegen. Daarboven is er zelfs nog een dakterras. De ruimte leent zich ervoor om grote groepen mensen tegelijkertijd te kunnen ontvangen. Als alle ruimten op de begane grond zouden zijn gelegen, maak je eenvoudig voldoende uitgangen in de gevels. Uiteraard van zodanige breedte dat iedereen snel genoeg bij calamiteit het gebouw kan verlaten. Omdat dit gebouw grote groepen bezoekers moet kunnen toestaan over 4 bouwlagen en tegelijkertijd geen grote trappenhuizen aan de buitenzijde beeldbepalend mochten zijn , is er een technisch vraagstuk;”

Omdenken

De toevoeging van trappen aan de buitengevel zou inderdaad een inbreuk betekenen op de esthetiek van het gebouw. De bouw van grote trappen binnen zou flink ingrijpen in het interieurontwerp van het gebouw en de beschikbare ruimte. Maar geen trappen toevoegen zou betekenen dat er veel minder mensen zouden kunnen worden ontvangen dan gewenst om de exploitatie gezond te maken. Of kon het anders?

“We zijn op een alternatieve wijze op zoek gegaan naar het optimum tussen het treffen van zo min mogelijk zichtbare maatregelen in het gebouw en het kunnen ontvangen van een maximale hoeveelheid mensen. De standaard Bouwbesluit-voorschriften veronderstellen dat een ruimte bij brand al snel niet meer begaanbaar is. De ruimtes van het Koelhuis zijn echter zeven meter hoog. Dat biedt mogelijkheden. Met berekeningen hebben we het bevoegd gezag aangetoond dat er in het Koelhuis meer tijd beschikbaar is om te vluchten dan waar de theorie van het Bouwbesluit van uitgaat. Het werd daardoor mogelijk om intern gelegen trappenhuizen te gebruiken zonder dat een te groot beslag op de ruimte in het gebouw werd gedaan. En het gewenste gevelbeeld kon zo worden behouden.”

BHV integraal onderdeel ontwerp

Daarmee hield de creativiteit van Vector Brandveiligheid niet op. Marcel Veenboer: “Met onze kennis van brandmeldtechniek en bedrijfshulpverlening hebben we een tweede stap kunnen maken. We hebben in het ontwerp een brandmeldinstallatie toegepast, waarmee op de snelst mogelijke wijze een brand kan worden gedetecteerd, maar ook de BHV organisatie zodanige randvoorwaarden meegegeven dat een brand zo snel mogelijk wordt ontdekt en bezoekers naar buiten worden begeleid. Met behulp van onze unieke ontruimingssimulatie hebben we de bhv’ers praktisch handvatten gegeven, waardoor ze bij een daadwerkelijke ontruiming vanaf het eerste moment effectief zijn.”

Mede door de inbreng van Vector Brandveiligheid en vroegtijdig contact met het bevoegd gezag heeft het bouwteam van Concrete Ventures de business case rond kunnen maken. Eindhoven is binnenkort een hotspot rijker.

“We zijn op zoek gegaan naar het optimum tussen het gewenste gevelbeeld, optimalisatie van benodigde inwendige trappenhuizen in het gebouw en een maximale bezetting. Daarmee werd de businesscase voor Bakkers Hommen mogelijk gemaakt”

Marcel Veenboer